• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 163
    Today Total : 1
    Grand Total : 255931

Summary


Osmanlı Devleti’ndeki İngiliz Ticaretinin Almanya Karşısında Gerilemesi Tartışmaları Bağlamında İstanbul’da İngiliz Erkek Lisesi’nin Kuruluşu
İngiliz imparatorluğu uluslararası piyasalara sonradan giren sanayi devletlerinin çetin rekabeti sonucu ekonomik ve ticari bakımdan dünya genelinde önemli bir mevki kaybetmiştir. Rakipleri arasında himayeci bir ekonomik politika benimseyen Almanya 19. yüzyılın sonundan itibaren uluslararası alanda daha keskin bir politika izlemeye başlamıştır. Böylece dünyadaki ekonomik kaynaklardan İngiltere gibi sömürgeci güçlerle eşit şekilde yararlanmayı hedeflemiştir. Ancak Almanya’nın bir taraftan ekonomik ve ticari olarak genişlemesi diğer taraftan takip ettiği agresif dış politika İngiltere’de ciddi bir tepki ve tedirginliğe neden olmuştur. Bir yandan bu duruma karşı çeşitli tedbirler düşünülürken diğer yandan İngiliz gerilemesinin sebepleri tartışılmıştır. Bu tartışmaya bir süre sonra İstanbul’daki İngiliz tüccarlar ve diplomatlar da Almanya’nın Osmanlı Devleti’nde artan siyasi ve özellikle ekonomik nüfuzu sebebiyle katılmışlardır. Söz konusu tartışmalar bağlamında İstanbul’da açılan İngiliz Erkek Lisesi, İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ndeki ticarî geleceğinin devamı açısından önemli bir adım olarak düşünülmüştür. Bu çalışmada, dünya çapındaki İngiliz-Alman rekabetinin özelde Osmanlı İstanbul’unda bir ticaret okulunun kuruluş sürecindeki yansımaları ele alınacaktır.

Keywords
British German commercial rivalry, English High School for Boys

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri