• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 135
    Today Total : 1
    Grand Total : 255943

Summary


İskandinavya Çalışmaları Açısından Başbakanlık Osmanlı Arşivinin Önemi
Arşivler; devletleri, kişileri ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmeleri belgeleyip aydınlatmayı ve tespit etmeyi sağlayan önemli kurumlardır. Arşiv belgeleri, oluşumlarından itibaren ait oldukları dönemin siyasi, diplomatik, sosyal, ekonomik ve kültürel durumlarını ihtiva etmektedir. Dünyada hemen hemen her ülkenin kendine ait bir ulusal arşivi bulunmaktadır fakat imparatorluk geleneğine sahip devletlerin arşivleri uluslararası bir öneme sahiptir. Bu önemli arşivlerden biri de Osmanlı arşividir. Osmanlı Devleti, çok sayıda devlet ile ilişkiler kurmuş, çeşitli ittifaklar ve ticari antlaşmalar imzalamıştır. Osmanlı Devleti’nin ilişki kurduğu, çeşitli ittifaklara girdiği devletlerden biri de İsveç-Norveç ve Danimarka Krallığı idi. Her ne kadar birbirinden uzak coğrafyalarda yer alsalar da İskandinavya ülkeleri ve Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler 16.yüzyıldan itibaren kurulmaya başlanmıştır. İsveç ve diğer İskandinav ülkeleri ile ilgili belgelerin önemli bir kısmı Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer almaktadır. Söz konusu arşivin çeşitli fonlarında yer alan belgeler ve defterler, Osmanlı-İskandinav ilişkilerine ışık tutmaktadır. Bu çalışmanın amacı: İskandinavya ülkelerinin tarih yazımında Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan belgelerin önemine değinmek ve söz konusu arşivdeki fonlarda yer alan İskandinav belgelerini tanıtmaktır.

Keywords
Arşiv, Danimarka, İsveç-Norveç, XII. Charles, İskandinavya, Osmanlı İmparatorluğu

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri