• Quick Access
  • Announcements
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Counter
  • Online Visitors : 98
    Today Total : 1
    Grand Total : 519536

Summary


HİLMİ YAVUZ’UN ÜÇ ANLATISI’NDA UZAMIN ONTOLOJİSİ YA DA ONTOLOJİNİN UZAMI
Bu çalışmada, Roman Jacobson’ın “başat” yani “yönetici bileşen” görüşünden hareketle Hilmi Yavuz’un Üç Anlatı’sında yer alan Taormina, Fehmi K.’nın Acayip Serüvenleri ve Kuyu başlıklı postmodern anlatılardaki kurgusal uzamın ontolojik sınırlarının yapılandırılması ve yıkılması üzerinde durulacaktır. Postmodern kurgunun başatını ontolojik olarak niteleyen McHale’in belirlediği parametreler açısından bu anlatılardaki dünya tasarımı ele alınacak ve bu anlatıların heterotopik uzamının aynı anda nasıl hem inşa edilip hem de yapı bozuma uğratıldığı sorgulanacaktır. Ayrıca anlatıların ontolojik istikrarsızlığa yol açan postmodern stratejilerinden üstkurgu ve metinlerarası ilişkiler üzerinde durulacaktır.

Keywords
: Hilmi Yavuz, Üç Anlatı, ontolojik başat, postmodern uzam, postmodern stratejiler

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri