• Quick Access
  • Announcements
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Counter
  • Online Visitors : 97
    Today Total : 1
    Grand Total : 519533

Summary


FARKLI NÜSHALAR IŞIĞINDA AHMED-İ BÎCÂN’IN MANZUM CEVÂHİR-NÂMESİ’NİN TENKİTLİ METNİ
15. yüzyıl Türk âlim ve mutasavvıflarından olan Ahmed-i Bîcân’ın cevherlerin tesir ve işlevlerini konu edinen ve daha önce bulunmuş olan üç farklı nüsha ile bizim bulduğumuz yeni iki nüshada farklı şekillerde adlandırılmış manzum eseri, cevherlerin sağlık üzerindeki etkileri ile ilgili dönem anlayışını yansıtması bakımından dikkat çekicidir. Mesnevi nazım biçimiyle yazılan ve toplam kırk bir beyitten oluşan eserin ilk altı beyti giriş bölümünü oluştururken, daha sonra gelen otuz iki beyitte asıl konunun anlatıldığı bölüme yer verilmektedir. Bu bölüm sonrası gelen son üç beyitle de eser sonlandırılmaktadır. Ahmed-i Bîcân’ın söz konusu eserinin tespit edilen nüshalarının tamamı harekesizdir. Telif ya da istinsah tarihi yer almayan bu nüshalardan Mısır nüshası, tenkitli metin çalışmasında esas nüsha olarak alınırken, diğer dört nüsha bu nüshada eksik ya da yanlış olan ifadelerin düzeltilmesi için yardımcı nüsha olarak kullanılmıştır. Gerek yanlış ya da eksik olan ifadelerle gerekse de nüsha farklılıkları dipnotlarda gösterilmiş olup çalışmada Ahmed-i Bîcân gibi önemli bir şahsiyetin bilinen tek manzum eserinin tenkitli metinle tam ve doğru bir şekilde ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışmamız “Giriş, Metin ve Sonuç” bölümlerinden oluşmaktadır. “Giriş” bölümünde Ahmed-i Bîcân ve manzum eseri hakkında genel bilgiler verildikten sonra bu eser üzerine yapılmış çalışmalardan söz edilmektedir. Daha sonra eserin nüshaları tanıtılarak bu nüshaların yardımcı ve esas nüsha alınma nedenleri hakkında bilgi verilmektedir. Nüsha tanıtımı yapılırken her nüshanın Eski Anadolu Türkçesinden ayrılan ya da diğer nüshalardan farklı olan belirli bazı dil özellikleri üzerinde de durulmaktadır. Metin kuruluşunda izlenen yöntemlerin anlatıldığı “Giriş” bölümü sonrası eserin çeviri yazısının yapıldığı “Metin” bölümü gelmektedir. Çalışma elde edilen bulguların değerlendirildiği “Sonuç” bölümü ile tamamlanmaktadır.

Keywords
Ahmed-i Bîcân, Cevherler, Eski Anadolu Türkçesi, Metin Tenkidi

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri