• Quick Access
  • Announcements
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Counter
  • Online Visitors : 86
    Today Total : 1
    Grand Total : 519547

Summary


PASTORAL TOPLUM ÇÖZÜMLEMESİ BAĞLAMINDA VAN ULUPAMİR KIRGIZ TÜRKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada 1982 tarihinde 2941 Sayılı kanuna istinaden Afganistan’ın kuzeyindeki Pamir Yaylasından Van ilinin Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyüne tarımsal iskânlı göçmen olarak yerleştirilen Kırgız Türkleri konu edilecektir. Göçmen ailelerden Pamir’de doğan 30 yaş üzeri kişilerin (30-50 yaş arası / 50 yaş üstü) Pamir’deki yaşam ve emek sahaları, ekonomik mal varlıkları, aidiyet tanımlamaları ve mezhepsel (ameli mezhep) kimliklerine açıklık getirilecektir. Ailelerin yerleşim yerlerinden uzak coğrafyalarda göçebe yaşam koşullarında varlıklarını nasıl korudukları irdelenerek kırsal yaşama ilişkin pastoral toplum özellikleri bağlamında bir çözümleme yapılmaya çalışılacaktır.

Keywords
Pastoral Toplum, Ulupamir Kırgızları, Kimlik.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri