• Quick Access
  • Announcements
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Counter
  • Online Visitors : 93
    Today Total : 1
    Grand Total : 519571

Summary


KİTÂB-I BEYLİK NASIL BİR ESERDİ?
Türk dilinin kaynakları arasında Kitâbu Cevâhiru’n-Nahv; Kitâbu’l-Ef‘âl; Zahru’l-Mülk fi Nahvi’t-Türk; Kitâbu Tuhfetü’l-Melik gibi adlarını bildiğimiz ancak kayıp olan eserler vardır. Bunlardan biri de Kitâb-ı Beylik’tir. Kitab-ı Beylik’in diğer kayıp olan eserlerden ayrılan bir özelliği vardır. Bu da Ebu Hayyân’ın bu kitaptan bazı kayıtları aktarmış olmasıdır. Makalede Kitâb-ı Beylik’ten alınan 39 örnek tekrar kontrol edilerek bir araya getirilmiş ve değerlendirilmiştir. Eldeki örneklerden Kitâb-ı Beylik’in halis Memluk Kıpçakçasını temsil eden bir eser olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Alaaddin Beylik el-Kıfçaki, Kitab-ı Beylik, Memluk Kıpçakçası, Türk dili tarihi.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri