• Quick Access
  • Counter
  • Online Visitors : 64
    Today Total : 1
    Grand Total : 574252

Search

İbrahim İNCİ
İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Tek Parti Hükümetlerinin İaşe Politikaları , ss. 269-288
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Nurşat BİÇER
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi , ss. 327-342
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Turgut KARABEY
Ahmet Yesevi (477/1083-562/1166) , ss. 1-3
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Aygün ORUCOVA
Celil Memmedguluzade’nin Eserlerinde Osmanlı Tarihi, Dili ve Edebiyatı , ss. 261-272
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Turgut KARABEY
Abay Kunanbayoğlu (1845-1904) , ss. 193-197
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

S. Esin DAYI
1918-1920 Yılları Arasında Iğdır ve Çevresindeki Siyasi Gelişmeler , ss. 1-27
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Aşur ÖZDEMİR
Kazak Edebi Dilinin Kurucusu Kazaklar'ın Klasik Şairi Abay (İbrahim) Kunanbayulı (1845-1904) , ss. 189-201
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Yakup TOPAL
Geleneksel Türkiye Âşıklar Yarışması (1990-1996) Adlı Kitap Üzerine , ss. 215-217
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Cemil KUTLU
Vl , ss. 211-226
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Babek KURBANOV
Rönesans Ruhlu Bir Şahsiyet Erzurum'lu İbrahim Hakkı Hazretleri (1703-1780) , ss. 31-39
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Besim ÖZCAN
Ölümünün 102. Yıldönümünde Gazi Osman Paşa ve Plevne'den Manzaralar , ss. 239-254
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Metin AKKUŞ
Tarihî ve Edebî Bir Kişilik Olarak Nevaî (Herat, 1441-1501) Ve Nevaî'nin Eserlerinde İnsan Problemi , ss. 123-132
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Selçuk COŞKUN
Kırgızistan'lı Bir Âlim: Şerafeddin Kervânî (1905-1985) Hayatı, Eserleri ve Hadisçiliği , ss. 331-346
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Osman MERT
Oktay Belli, Kırgızistan'da Taş Balbal ve İnsan Biçimli Heykeller Stone Balbals And Statues in Human Form in Kirghizistan, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2003, VIII+166 S. , ss. 337-329
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Cengiz ÇAKALOĞLU
Erzincan ve Çevresinde Ermeni Olayları (1890-1896) , ss. 299-304
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

İsa HABİBBEYLİ
Ünlü Azerbaycan Yazarı Celil Mehmet Kulizade Üzerine Yeni Bir İnceleme (Hamide Mehmetkulizade Hatıralar (Hazırlayan: Doç. Dr. Fatma Özkan), Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara, 2002, 320 S.) , ss. 339-342
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ali Sinan BİLGİLİ
Osmanlı Tarih Yazarlarına Göre Sultan I. Ahmed Devri Deniz Muharebeleri (1603-1617) , ss. 235-246
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ebulfez Kulu AMANOĞLU
Uygur Devletinin İlk Kağanlarının (744-840) Ad ve Unvanları Üzerine , ss. 151-155
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Hanifi VURAL
Türkçe Sözlük (Tdk)’Ten Hareketle 1944’ten 2005’e Dilimizdeki Batı Kökenli Sözcükle , ss. 49-63
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Turgut KARABEY
Ahmed-i Hânî (1651-1707) Hayâtı, Eserleri ve Mem O Zîn Mesnevisi , ss. 57-64
Summary | Abstract | Full Text (PDF)


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri