• Quick Access
 • Announcements
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Counter
 • Online Visitors : 162
  Today Total : 1
  Grand Total : 416486

Search

Selçuk URAL
Vali İzzet Bey'in Kaleminden İzmir'in İşgali , ss. 267-274
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Selçuk URAL
Milli Mücadele'de Yunanlılaştırma Hareketinin Siyasi Kolu: Yunan Fevkalade Yüksek Komiserliği , ss. 309-319
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Selçuk URAL
Gizli Zabıt Ceridelerine Göre TBMM'nin Tanınma Çabaları: Londra Konferansına Katılma Meselesi , ss. 281-295
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Selçuk URAL
Ali Rıza Paşa Hükümeti'nin İstifası Üzerine Sivas Vilayeti'nden Gönderilen Protesto Telgrafları , ss. 231-240
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Selçuk URAL
Mütareke Döneminde Osmanlı Devleti'nin Elviye-i Selase Politikası , ss. 303-318
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Selçuk URAL
İstanbul'un İşgali Üzerine Heyet-i Temsiliye'nin Aldığı Siyasi, Askeri ve Ekonomik Önlemler , ss. 283-293
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Selçuk URAL
Mustafa Kemal Paşa'nın Askerlikten İstifasının Yankıları , ss. 263-276
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Selçuk URAL
İzmir Müdafaa-İ Hukuk-İ Osmaniye Cemiyeti ve Asılsız Yunan İddialarını Çürüten Bir Bildirisi , ss. 269-280
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Selçuk URAL
Mustafa Kemal Paşa'nın Mondros Mütarekesi Hakkındaki Görüş ve Düşünceleri , ss. 305-316
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Selçuk URAL
Ahmet İzzet Paşa Hükümeti'nin Programı ve Mebusan Meclisi'ndeki Yankıları , ss. 271-287
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Selçuk URAL
Milli Mücadele Döneminde Trabzon Vilayeti’nin Sorunları ve Bunların Çözümüne Yönelik Trabzon Muhafaza-İ Hukuk-I Milliye Cemiyeti’nin Bir Raporu , ss. 263-280
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Selçuk URAL
Mütareke Döneminde Trabzon Vilayeti’nin Sosyal ve Ekonomik Durumunu Düzeltmeye Yönelik Çalışmalar , ss. 269-287
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Selçuk URAL
Atatürk Dönemi Trabzon’da Sosyal ve Ekonomik Gelişmelerden Bazı Kesitler , ss. 307-326
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Selçuk URAL
1980-1983 Yılları Arasında Türkiye’de Basın ve Sanat Hayatı , ss. 571-593
Summary | Abstract | Full Text (PDF)


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri