• Quick Access
  • Counter
  • Online Visitors : 62
    Today Total : 1
    Grand Total : 574695

Search

Abdulkadir ERKAL
Azerbaycan Mitolojik Tefekkürün Kaynakları I Ölenk , ss. 125-154
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Lami'i'nin Ferhad U Şirin Mesnevisi , ss. 51-66
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Celâli'nin Mir-İ 'Alem Adlı Mesnevisi , ss. 65-78
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Sümmani'nin Aşık Edebiyatına Olan Etkisi , ss. 129-137
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Mir-i Alem Mesnevisinin Şairi Calâli Hakkında , ss. 131-136
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Türk Edebiyatı'nda Hilye ve Cevri'nin "Hilye-i Çâr Yâr-ı Güzin"i , ss. 111-131
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Divan Edebiyatı'nda Hazaniyye ve Nev'inin 'Hazaniyye-İ Latife'e İsimli Kasidesi , ss. 107-152
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Elias John Wilkinson Gibb ve Abdülhak Hamid'e Yazdığı İki Mektup , ss. 55-70
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Ahmet Dursun Natıki ve Divanı Üzerine , ss. 127-137
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
19. Yüzyılın Bilinmeyen Şairlerinden Galib Avni ve 'Bahar-ı Efkar' İsimli Eseri , ss. 89-111
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Kıyafetnâmeler Üzerine , ss. 217-225
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Divan Edebiyatı'nda Temmuziyye ve Mustafa Sami'nin Temmuziyyesi , ss. 43-66
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Divan Şiirinde Afyon ve Esrar , ss. 25-60
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin Özege Kitaplığında Bulunan "Name" ve "İye" İsimli Yazma Eserler , ss. 213-263
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Prof. Dr. Şinasi Tekin'in Hayatı ve Eserleri , ss. 1-20
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Sümmânî’nin Oğlu Şevki Çavuş’un Hayatı ve Şiirleri , ss. 257-267
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Üsküdarlı Sâfi ve ‘Şi’r-İ Sâfi İsimli Eseri , ss. 99-119
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Yenişehirli Avnî’nin “Mir’ât-I Cünûn” İsimli Eseri , ss. 815-855
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Dilbilim Üzerine , ss. 7-12
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Abdulkadir ERKAL
Divan Şiirinde Şebistân-I Hayâl Tarzı Üzerine , ss. 35-45
Summary | Abstract | Full Text (PDF)


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri